דוחות בסכומים מדווחים

  • עריכת הדוחות הכספיים בסכומים מדווחים במקביל לסכומים הנומינאליים.
  • הצגת הנתונים בסכומים מדווחים לכל התקופות המשתתפות בדוח - שנה ושנתיים לאחור, ודוחות תקופתיים.
  • רישום פעולות נוספות בסכומים מדווחים במקביל לסכומים הנומינאליים.
  • מעבר מדוחות בסכומים נומינאליים לדוחות בסכומים מדווחים ובכיוון ההפוך בהקשת עכבר, כהרף עין.
עבור לתוכן העמוד