מחולל דוחות ב- Excel

מחולל הדוחות באקסל הינו כלי לעריכת דוחות באקסל הכוללים יבוא נתונים דינמי מתיקי רקפת.

בניגוד ליצוא נתונים מרקפת לאקסל שהינה פעולה חד סיטרית באמצעותה מועברים נתוני רקפת AS IS לגליון אקסל, פעולת יבוא נתונים מרקפת לאקסל מבוססת על הפיכת תוכנת רקפת כשרת לתוכנת אקסל, באופן שהנתונים המיובאים מרקפת מתעדכנים בגליון האקסל בעקבות כל שינוי המבוצע ברקפת.

יבוא הנתונים מרקפת לאקסל נעשה על ידי קישור גליון האקסל לתיק אחד או למספר תיקי רקפת, ושליפת נתונים מתיקי רקפת באמצעות שאילתות.

יתרון נוסף למחולל הדוחות באקסל - ניתן לשמור גליון האקסל תחת שם אחר (פעולות "שמור בשם"), ולקשר ההעתק לתיקי רקפת אחרים, למשל תיקי רקפת לתקופה עוקבת. בהנחה שמבנה הדוחות הכספיים בשתי התקופת נותר ללא שינוי, ייבוא הנתונים מתיקי רקפת החדשים לגליון החדש ייעשה אוטומטית על פי ההגדרות בגליון המקורי.

עבור לתוכן העמוד