דוחות לפי מרכזי רווח

  • קישור יתרות החשבונות שבמאזן הבוחן למרכזי רווח נעשה באחת משתי דרכים - קישור ישיר, דהיינו, מיון כל יתרת החשבון למרכז רווח הרצוי, או לחליפין, פיצול יתרת החשבון (במונחי רקפת - "העמסה") למספר מרכזי רווח, לפי מפתח אחוזי שנקבע על ידי המשתמש ("מפתח העמסה").
  • דוח טבלאי לפי מרכזי רווח.
  • אפשרות לתצוגת דוח כללית, או לדוח רווח והפסד בלבד.
  • ניתן להגדיר עד 75 מרכזי רווח ועד 20 מפתחות העמסה.
עבור לתוכן העמוד