גרסה 3.0

כללי

הצורך בכתיבת גרסה חדשה לתוכנה גבר בשנים האחרונות מכמה טעמים :

  • חלק מאופציות הפעולה בתוכנה נותרו ללא שינוי משמעותי מאז גרסת החלונות הראשונה, ונוצר צורך להתאימן לשינויים בחלקים האחרים של התוכנה.
  • הצעות המשתמשים לשיפורים.
  • הרחבת מעגל המשתמשים בתוכנה שחשף צורך ביכולות חדשות שלא נצפו על ידנו.

להלן פרטים נוספים על הגרסה החדשה :

  • תפריטים בעיצוב חדש (בדומה לתפריטים באופיס).
  • שינויים משמעותיים הן בממשק המשתמש, והן בדרך עריכת והצגת הדוחות הכספיים וניירות העבודה השונים.
  • מבנה קבצי הנתונים נותר ללא שינוי (למעט שני חריגים שעליהם נעמוד בהמשך). משמעות עובדה זו - ניתן לחזור ולעבוד בגירסה הקודמת (2.76) בתיקים שהוקמו בגירסה החדשה, ובדרך זו להבטיח המשכיות העבודה בתיק במקרה של תקלות בגירסה החדשה.
  • בניגוד לאופן שמירת קבצי הנתונים בגרסאות הקודמות (עד למעלה מעשרים קבצים בתיק), איגוד ושמירת כל קבצי הנותנים בתיק בקובץ אחד.
עבור לתוכן העמוד