גרסה לועזית להתקנה בחו"ל

בשנה החולפת הותקנה גרסה לועזית של התוכנה במספר מדינות בחו"ל אצל חברות בת של משתמשי רקפת.

הדוחות הכספיים של החברות הבנות בחו"ל נערכים בתבנית המשמשת את חברת האם בישראל המתורגמת ללועזית, ושילוב הדוחות של החברות הבנות בדוחות המאוחדים הנערכים אצל חברת האם נעשה באמצעות גיבוי רקפת המועבר מחו"ל.

 

הנסיון שנרכש עד כה מלמד על חסכון משמעותי בזמן, ועל ייעול תהליך הכנת הדוחות המאוחדים אצל חברת האם.

עבור לתוכן העמוד